Történetünk

Intézményünk1884-ben nyitotta meg a kiskőrösi Ipari Tanonc Iskola elnevezés alatt kapuit, és ezt a szakiskolát Kiskőrös község áldozatkészsége tartotta fenn. A képzés az általános iskolai képesítés mellett működött. 1951-ben a körzetesítés révén az iskola az MTH Délkelet-magyarországi Igazgatóság fennhatósága alá került.

Később az oktatási egység a kecskeméti 607. sz. Ipari tanuló Intézet fiókiskolájaként működött. A tanító munka a gimnázium épületében vette kezdetét, majd a Szarvas Fogadóhoz tartozó istállóépület megvásárlásával alakították ki a Helyi ipari Iskolát.

1964-ben újabb mérföldkőhöz érkezett az intézmény, hisz bevezetésre került az ún. emelt szintű (“B” tagozat) szakmunkásképzés, melyben a hagyományos (“A” tagozat) képzéshez viszonyítva megnövekedett az elméleti óraszám, elsősorban a gépszerelő és a karbantartó szakmákban. Ez az oktatás területén új követelményeket támasztott az iskolával szemben, mert ebben a képzésben a 4. évfolyam végén már nemcsak szakmai vizsgát, hanem érettségi vizsgát is kellett tenni a tanulóknak.

1992-től a nevelőtestület döntése alapján iskolánk elnevezése – az önkormányzat jóváhagyásával – Ipari Szakmunkásképző, Szakközépiskola és Szakiskola lett.
A következő jeles dátum 1997. szeptember 1, amikor elindult a közgazdasági szakközépiskolai osztály felmenő rendszerben. Itt évfolyamonként egy osztállyal kezdhette meg a szakirányú tananyag elsajátítását.

1998 szeptemberében négy osztállyal megkezdődött a 9-10. osztályos általános tantervű képzés.

1998-tól vettük fel a Kiskőrös várost újratelepítő Wattay család nevét, ettől kezdődően az intézmény elnevezése Wattay Középiskola és Szakiskola lett.

Ezt a lépést további fejlesztések követték. főépületben elhelyezett szakközépiskolai tanulók számára szükségessé vált az oktatási feltételek javítása. Így került sor új tetőszerkezet építésére és benne 3 tanterem (2 informatika terem, 1 közgazdasági taniroda) és egy tanári szoba kialakítására.

Jelentős fejlődés volt iskolánk életében továbbá az is, amikor 2001-ben a gyakorlati képzés profilját bővítve háztartási gépszerelő tanműhelyt avathattunk fel. Itt a legmodernebb háztartási gépek javítása is megoldhatóvá vált. Ezzel sikerült kibővíteni azt a palettát, mely választható képesítéseket kínál azoknak a diákoknak, akik nálunk folytatják tanulmányaikat.

2004-ben új női fodrász szaktantermet adtunk át, mely lehetőséget biztosított tanulóink gyakorlati képzésének szakszerű megvalósítására. 2004/2005-ös tanévtől a képzési profil műszaki szakközépiskolai osztályban informatikai ismeretekkel bővült.

2013/2014-es tanévtől ágazati szakközépiskolai osztályokban is folyik a tanulóink képzése. Ezen belül közgazdasági, ügyviteli, informatikai és gépészeti ágazaton sajátíthatnak el magas szinten ismereteket a szakma rejtelmeiben elmélyülni vágyók. A szakképzésben ismét hároméves képzési idő alatt lehet ettől az évtől kezdve OKJ-s végzettséget szerezni.

2014/2015-ös tanév intézményünkben a szakképzésben újabb mérföldkőt köszönthettünk. Megjelent a vendéglátó eladó képzés a választható képzettségek sorában, valamint ezen ismeretek szakszerű oktatására kialakításra került egy speciálisan ilyen célokra felszerelt szaktanterem.